TWITTER

Ayak Parmaklarının Kazanılmış DeformiteleriYazar: bitkiseldestek | Sağlık Haberleri | 30 Kas 2012 | 0 Yorum

ÇARPIK Ayak BAŞPARMAĞI- HALLUKS VALGUS – BUNION –

Ayak başparmagı başka parmagın üstüne bindiginde bunyon oluşur . Bu durum , halluks valgus (Latincede -çarpık anlamına gelen valgus vede ayak başparmagı anlamına gelen halluks sözcüklerinden gelir) denilen kalıtımsal birr özelligin sonucudur vede ayakta bi-çim bozukluguna neden olur . Ayak başparmagının ayaga birleştigi departman , ayagın normal(sorunsuz) profilinin dışarısına taşarak , bunyon denilen -çıkıntıyı yapar . Bunyon sürekli sürtünmeye maruz kaldıgı icin , bu bölgedeki deri zaman ge-çtik-çe kalınlaşır .

BELİRTİLER

Ayak başparmagının ayaga birleştigi bölümde kemiksi birr -çıkıntı vede agrı , hareket kısıtlılıgı da olaya eşlik eder .

Bu hafif , amma yaygın mesele bayan lar da daha fazla -çoksık görülür . Bazı kişiler genetik olarak bunyona egilimli olsa da , daha fazla -çoksık yüksek topuklu vede sivri burunlu dar ayakkabıların giyilmesi sonucun da oluşur . Teşhisi dogrulamak icin birr ka-ç a-çı dan röntgen -çektirebilir .

Bunyon genelde hafif birr rahatsızlıga neden olur . Bununla birlikte , bunyona bursit ya da osteoartrit eşlik ederse agrı vede eklemde katılık oluşabilir . Bunyon ayagınıza uygun (müsait) ayakkabı bulmanızı zorlaştırabilir vede uygun (müsait) ayakkabıların dış görünüşü de hoşunuza gitmeyebilir . Eger agrınız olursa , doktorunuza başvurun .

 

TEDAVİ

KoruyucuTedavi(iyileştirme): Bu rahatsızlıga sahip kişilerin büyük(iri) kısmı cerrahi olmayan birr bi-çimde rahatlatılabilir . Öncelikle belirtileri arttıran ayakkabılar birr daha fazla giyilmemelidir . Bilhassa dar , sivri burunlu , 5 cm den yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemelidir . Ayakkabı alırken başparmak üstünde baskı olmayacak kadarr rahat olmalarına dikkat edilmelidir . Ayakkabı dahilinde (i-çinde) başparmak ile 2 . parmak arasın da makara bi-çiminde destekler (parmak arası makarası) kullanılması da yardımcıdır . Ayagınızadaha iyi uyan ayakkabıların kullanımı ekseriya endaha iyi -çaredir vede bunyonun yarattıgı rahatsızlıgı önleyebilir . Eger bursit gelişirse , eski birr ayakkabının bunyonun üstüne gelen bölümünde a-çılacak birr delik rahatlama saglayacaktır . Bunyonun üstüne konacak yumuşak birr yastık-çık yararlı olabilir . Agrı kesici vede ödem giderici ila-çlar yakınmaların azaltılmasın da yardımcıdır .

Bu tür tedavi(iyileştirme)ler; yakınmaları giderir , rahatsızlıgın meydana gelmesine neden olan anatomik rahatsızlıgı orta dan kaldırmaz . Bu durum yukarı da anlatılan önlemler bırakıldıgın da yakınmalar sürek edecek demektir .

Cerrahi Tedavi(iyileştirme):

Halluks valgehil yüzlerce tip operasyon vardır . Bunlar dan hangisinin yapılacagına doktorunuz karar vermektedir .

Başparmak -çevresi tendon vede baglara yönelik girişimler: Nadiren tek başına kullanılırlar . Tek başına uygulandıkların da genelde nüks sıktır . Genellikle operasyon sonrasın da Al-çı gerekir .

Eklemin dondurulması: Aşınmış mafsal (eklem) yüzeyinin orta dan kaldırılarak başparmak tabanındaki eklemi oluşturan tarak kemigi – parmak kemigi uygun (müsait) pozisyon da birbirine kaynatılır . Bilhassa ilerlemiş kire-çlenmenin ön plan da oldugu vakalar da tercih edilir .

Çıkıntının alınması: Başparmak dibindeki -çıkıntının alınmasıdır . Nüks sıktır . Operasyon sonrasın da al-çı gerektirmez .

Eklemin kesilmesi: Aşınmış vede bi-çimi bozulan eklemin kesilerek -çıkarılmasıdır . sonraki yaşlar da en -çoksık tercih edilen prosedürlerdendir . Al-çı gerektirmez . Fakat parmakta kısalmaya neden olur .

Osteotomi: Tarak kemiginin başka seviyelerden kesilerek yeniden yönlendirilmesidir . Yaşadıgımız -çag da en popüler cerrahi yöntemlerdir . Hastalıga neden olan anatomik bozuklugun düzeltilmesini saglarlar . Kullanılan kesme vede tespit (belirleme) yöntemine göre al-çı gerekebilir ya da gerekmeyebilir .

Cerrahi sonrasın da muhesas problemler;

Ameliyat (cerrahi müdahale) sonrasın da % 10 oranın da komplikasyon görülmektedir . Bunlar dan en -çoksık olanı enfeksiyon (mikrop kapma)dur . Erken fark edilen vede önlem alınan enfeksiyon (mikrop kapma)lar sorunsuz tedavi(iyileştirme) edilebilir . Ge-ç kalan vakalar da (new) yeni birr cerrahi gerekebilir .

Diger komplikasyonlar cerrahi esnasın da sinir kesilmesi sonucun da başparmakta baki his kaybı , sürek eden agrı , -çıkıntının nüksü , eklemde kısıtlılık , cerrahi tespit (belirleme) yönteminde yetersizlik olarak sayılabilir .

Genelde (new) yeni teknikler , daha iyi ellerde yapılmış cerrahi , cerrahi sonrasındadaha iyi hekim – hasta iletişimi ile % 98 civarın da doyurma (tatmin) edici sonu-çlar alınmaktadır .

Bazı nadir durumlar da fazla kemik dokusunu -çıkartmak vede kemige eski bi-çimini vermek icin ameliyat (cerrahi müdahale) yapılabilir .

ÇEKİÇ PARMAK VE PENÇE PARMAK

İnsanlar sıklıkla , yaygın birr ayak deformitesi olan pen-çe parmaktan ayak parmaklarını sıkıştıran , yüksek topuklu vede -çoksık kısa ayakkabıları mesul tutarlar . Bununla birlikte pen-çe parmak , özdeş zaman da , sıklıkla diyabet vede Alkolizm ve benzeri gibi ayagınızdaki kasları zayıflatan (kilo vermeye yardım eden) hastalık (rahatsızlık)ların neden oldugu , sinir hasarının sonucun da da meydana -çıkar . Pen-çe parmagınızın olması demek , ayak parmaklarınızın “pen-çe” şeklinde ayakkabılarınızın tabanın da , aşagıyı kazan birr bi-çimde olmasıdır vede agrılı kalluslara (sertlikler) neden olurlar . Pen-çe parmak tedavi(iyileştirme) edilmediginde , -çoksık üzücü birr durum meydana gelir vede vakit ge-çtik-çe baki birr deformiteye dönüşebilir .

BELİRTİLERİ

Ayak parmaklarınız ayak taragı eklemlerinden yükselen birr şekilde bükülürler (ekstansiyon=germe) . Ayak parmaklarınız orta eklemlerinden ayakkabınızın tabanına dogru aşagı inen birr şekilde bükülürler (fleksiyon=bükülme) . Bazan de ayak parmaklarınız ayagın altına , en sondaki eklemlerden aşagı dogru kıvrılırlar . Ayak parmagınızın tepesinin üzerinde ya da ayak taragınızın altın da nasırlar gelişebilir .

TANI

Eger pen-çe parmagınız varsa degerlendirmesi icin doktorunuzu görün . Kaslarınızı zayıflatan (kilo vermeye yardım eden) vede parmaklarınızı büken dengesizlikleri yaratan nörolojik bozuklukları ekarte etmek icin kesin (kati) testlere ihtiyacınız olabilir . Travma vede inflamasyon da pen-çe parmak deformitesine neden olabilir .

TEDAVİ

Pen-çe parmaklar ilkk başta -çoguzaman esnektirler (bükülgen = fleksibl) , amma vakit ilerledik-çe yerleştikleri yerde katılaşırlar . Erken safha da birr pen-çe parmagınız varsa; ayak parmaklarınızı dogru pozisyon da tutması icin atel öneri edilebilir

BAŞPARMAKTA KİREÇLENME (HALLUKS LİMİTUS VE HALLUKS RİGUDUS):

Halluks rigidus olduk-ça -çoksık görülür vede -çoksık cid di agrılara yol a-çabilir . Başparmak eklemi yürüme esnasın da -çoksık büyük(iri) orandaki yüklenmelere herr Gün binlerce kez maruz kalır . Bu eklemdeki aşınma da başka mafsal (eklem) kire-çlenmelerine benzer . Bununla birlikte vücuttaki yaygın kire-çlenmenin birr habercisi degildir , genelde sadece (yanlızca) başparmak eklemi etkilenir .

Eklem tutulumunun artması ile oluşan (new) yeni kemikler (spur – kire-çlenme); mafsal (eklem) hareketlerinde azalma vede agrıya yol a-çar . İlerlemiş vakalar da başparmagın üzerinde bariz kemik -çıkıntı oluşur . Hastalar(müzdarip kişiler) ilerleyen zamanlar da agrı nedeni ile ayagın dış tarafın da yürürler vede agrı , ayak dış kısmına yayılır .

BELİRTİLER

Agrı vede başparmak ekleminde şişlik , Yürüme ile artan başparmak mafsal (eklem) agrısı , Başparmak üzerinde kemik sertliginde kitle , ayakkabıya sürtünmeye baglı agrı ya da kızarıklık , İlerleyen mafsal (eklem) hareketi kısıtlılıgına baglı başparmagın geriye dogru gitmemesi , Parmak ucuna yükselmede gü-çlük (zorluk) , Agrı gelip-giden agrı şeklindedir vede aktiviteyi kısıtlar . TEDAVİ

Neler Yapılabilir ?

Tabanı sert vede i-ç kısmı destekli ayakkabılar ,

Sert tabanlı yürüyüş ayakkabıları ,

Kolay(Basit) agrı kesiciler ,

Aktivite degişikligi ,

Eklem i-çi enjeksiyonlar erken vakalar da yararlı (faydalı) olabilir

sonraki vakalar da cerrahi gerekebilir .

Direkt grafi -çekilmesi sonrasın da hastanın hangi evre oldugu saptanır

HAZIRLAYAN; Do-ç . Dr . A . Yal-çın TABAK

Yorumlar

Isim - Soyisim
E-posta Adresiniz (yayınlanmayacak)
Web Siteniz (varsa)
Yorumunuz

Yasal Uyarı

Bu sitede yer alan tüm içerik bilgilendirme amaçlı olup, internet üzerinde bulunan makalelerin derlenmesinden oluşmuştur.. bitkiseldestek.com sitesi hastalık teşhis ve tedavi hizmetleri vermemektedir. Herhangi bir sağlık probleminiz olması durumunda ilgili doktorlar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp