TWITTER

BALGAM SÖKMEK İÇİN BİTKİSEL REÇETELERYazar: bitkiselMakale | Bitkisel Reçeteler | 16 Kas 2012 | 0 Yorum

Balgam sökmek için bitkisel reçeteler
İNCİR: incir şurubu yapılıp içilmelidir.
ACI BADEM İÇİ: Yemekle beraber acı badem içi yenir, günde 4 yada 6 adedi geçmemelidir.
BADEM PÜSÜ (SAKIZI): Badem püsü sirke ile eritilip içilmelidir.
BAKLA TOHUMU: Bakla tohumunun üzerindeki kabuk çıkarı lır. Püre haline getirilip yenir.
BALDIRI KARA: 1 su bardağı kaynar suya, 4 yada 6gr bitki konur, 10 dk bekletilip, bal ile tatlandırılıp, günde 2 yada 3 bardak içilmelidir.
SATER: 10gr sater tuz ile yenir. Veya sirke ile içilmelidir.
ANDIZ OTU KÖKÜ: 1 su bardağı kaynar suya, 4 yada 10gr kök konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmelidir.
Andız otu kökleri toz haline getirilip, günde 2 yada 10gr bal ile yenir.
MEZDEKI SAKIZI: Mezdeki sa kızı 8gr, şeker 4gr gece yatarken soğuk su ile içilmelidir.
ÇAM YAPRAĞI ESANSI: Günde 1 yada 3 damla 1 kesme şeker üzerine damlatılarak yenir. Aynı maksatla terementi esansı (neftyağı) da kullanılabilir.

ÇEMEN TOHUMU: 1 su bardağı suya, 10gr tohum konur, 10 dk kaynatılır, günde 2 yada 3 bardak içi lir.

Tohum toz halinde günde birkaç defa 0,5 yada 1gr içilmelidir.

DAR-I FÜLFÜL: Günde 2,5gr toz halinde şekerle beraber alınmalıdır.

ENGİNAR YAPRAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 4 yada 6gr yaprak konur, 10 dk bekletilip, günde birkaç bardak içilmelidir.

GELİNCİK ÇİÇEĞİ: Gelincik çiçeği toz haline getirilip, 6gr 1 su bardağı sütle içilmelidir.

Gelincik şurubundan günde bir kaç defa 30 yada 60gr içilmelidir. Gelincik çiçeği ebegümeci,

GÜNLÜK: Günde 1 yada 4gr hap halinde yutulur. Günlük ağızda çiğnenir.

ÇAM TOMURCUĞU: 1 su bardağı kaynar suya, 4 yada 6gr tomurcuk ko nur, 10 dk bekletilip, günde 1 su bardağı içilmelidir.

: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr kuru konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmelidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ KÜÇÜK: Hindistan cevizi toz haline getiri lir, günde 3 defa 0,5gr içilmelidir.

1 su bardağı suya, 10gr parçalanmış ceviz konur, 10 dk kaynatılır, 10 dk bekletilip, günde 1 yada 2 bardak içilmelidir.

HURMA: Sabahları aç karna bir kaç adet hurma yenir.

KANARYA OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilmelidir.

KARPUZ: Karpuz, bal ve zencefil ile yenir.

KASNI ERKEK: 2gr kasnı, sinir otu yaprağının suyu ile içilmelidir

KAVAK KABUĞU: Aynı şekilde kullanılır.

SARI KANTARON: 1 su bardağı kaynar suya, 2gr taze veya kuru bitki konur, 10 dk bekletilip içilmelidir.

ŞEYTAN TERSİ: Şeytan tersi toz halinde 0,5 yada 1gr hap halinde alı nır.

TİLKİ ÜZÜMÜ: 1 su bardağı kaynar suya, 2 yada 6gr kurutulmuş dallar dan konur, 10 dk bekletilip, gün de 2 yada 3 bardak içilmelidir.

KURU ÜZÜM: 1 su bardağı suya, 10gr üzüm konur, 10 dk kaynatılır, günde 3 yada 4 bardak içilmelidir. (Kuru üzüm yenir)

LADEN OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilmelidir.

LADEN ZAMKI: Balgam söktürücü olarak kullanılır.

MAZI AĞACI YAPRAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 1 çay kaşığı ufa lanmış yaprak konur, 10 dk bekletilip, günde 2 bardak tok karna içilmelidir.

MENEKŞE: 1 su bardağı kaynar su ya, 20gr bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmelidir. 1 su bardağı süte 2gr menekşe kökü konur, kaynatılır, yatarken sıcak olarak içilmelidir. Birkaç gün devam edilir.

OKALİPTÜS YAPRAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr yaprak konur, 10 dk bekletilip, bal ile tatlandırılıp, günde 2 yada 3 bardak içilmelidir.

PELESENK YAĞI: Günde 10gr pelesenk yağı içilmelidir.

PELESENK AĞACI: 1 su bardağı su ya, 10gr pelesenk yongası konur, 10 dk kaynatılıp içilmeye devam edilir. Tohumu da aynı maksatla kullanılır.

SÜT OTU: 1 su bardağı suya, 20gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, günde 1 yada 2 bardak içilmeye devam edilir. 1 su bardağı kaynar suya, 3gr kök konur, 10 dk bekletilip, günde 1 yada 2 bardak içilmeye devam edilir.

SAFRAN: Günde birkaç defa 0,2 yada 0,5gr toz halinde içilmeye devam edilir.

SARIMSAK OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 5gr bitki veya tohumu konur, 10 dk bekletilip, 1 günde tüketilir.

ANTEP FISTIĞI: Antep fıstığı içi havanda su ile dövülür. Şeker şu rubu ile tatlandırılıp yenir.

TEREYAĞI: 50gr tereyağı, 50gr şeker, 50gr ezilmiş badem, 50gr mürrüsafı macun yapılır. Birer kaşık yenir.

ZAMBAK SOĞANI: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr taze soğan ko nur, 10 dk bekletilip, günde 1 bar dak içilmeye devam edilir.

: 1 su bardağı suya, 10gr kök konur, 10 dk kaynatılır, 1 günde tüketilir.

ASLAN KUYRUĞU: 1 su bardağı suya, 1 tatlı kaşığı bitki konur, 8 yada 10 saat bekletilip, 1 günde yu dum, yudum içilerek tüketilir. Aslan kuyruğu toz haline getiri lir, günde 1gr içilmeye devam edilir.

BURÇAK TOHUMU: Burçak to humları toz haline getirilip, bal ile macun yapılır, günde 2 defa 1 ce viz büyüklüğünde yenir. 1 su bardağı suya, 30gr burçak ko nur, 20 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilmeye devam edilir.

KEBERE KÖKÜ: Kebere kökü toz haline getirilip, sümbül çiçeği ile karıştırılır, bal ile macun yapı lıp yenir.

NEVRUZ OTU: 1 su bardağı suya, 50gr bitki konur, 10 dk kaynatı lır, günde 3 bardak içilmeye devam edilir.

SABUN OTU KÖKÜ: 1 su bardağı suya, 12gr kök konur, 10 dk kay natılır, günde 2 bardak içilmeye devam edilir. bardak kaynar suya, 10gr yap rak konur, 10 dk bekletilip, günde
bardak içilmeye devam edilir.

ZULUMBA: 1 su bardağı suya, 4 yada 10gr zulumba konur, 10 dk kaynatı lır, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

Zulumba toz haline getirilip, gün de birkaç defa 0,5 yada 1gr içilmeye devam edilir.

ÇADIR UŞAĞI REÇİNESİ: Çadır uşağı reçinesinden 0,5 yada 2gr hap halinde kullanılır. Günde 1 yada 2gr bir miktar bal ve arpa suyu ile alınmalıdır.

KETEN TOHUMU: Keten tohu mu, elma kabuğu, bera ber kaynatılıp içilmeye devam edilir. Keten tohumu kavrulur, toz hali ne getirilip, bal ile karıştırılır, ye meklerden 1 saat evvel 1 kaşık ye nilir.

YILAN YASTIĞI YUMRUSU: 1 su bardağı kaynar suya, 1 yada 2gr kuru tulmuş yumru konur, 10 dk bek letilir, 1 günde tüketilir.

YENTÜN KÖKÜ: Yentün kökü nün kabuğu toz haline getirilip, taze dere otu sıkılır, 1,5gr dere otu suyuna 2gr toz konur, bir miktar saf su (maikratin) ilave edilip içilmeye devam edilir.

PIRASA: Balgam söktürücü ola rak pırasanın beyaz kısmı çiğ ola rak salata halinde yenir.

KARABAŞ OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 5 yada 10gr ufalanmış bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 3 yada 4 bardak içilmeye devam edilir.

SIĞIR KUYRUĞU ÇİÇEĞİ: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr sığır kuyruğu çiçeği veya yaprağı ko nur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

Daha etkili bir terkip. 1 su bardağı kaynar suya, 4gr sığır kuyruğu çiçeği, 4gr gelincik çiçeği, 3gr ebegümeci çiçeği konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

KENEVİR: 1 su bardağı kaynar suya,1 kaşık dövülmüş kenevir konur, 10 dk bekletilip, 1 günde yudum yudum içilmeye devam edilir. bal ile tatlandırılıpsa daha etkili olur.

Dövülmüş kenevirden yarım çay kaşığı bal şerbeti ile içilmeye devam edilir.

REZENE: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Rezene toz haline getirilip, günde birkaç defa 0,5 yada 1gr içilmeye devam edilir.

HAVLUCAN TOZU: 1 su bardağı kaynar suya, yarım çay kaşığı havlucan konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Havlucan toz halinde günde 3 defa yarım çay kaşığı şekerle ye nilir.

HAVLUCAN KÖKÜ: Havlucan kökü çay gibi kaynatılır, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

SU TERESİ: Taze tere yap rakları sıkılır, elde edilen sudan günde 1 su bardağı içilmeye devam edilir.

Tere tohumu toz haline getirilip, günde 3 defa 1 çay kaşığı sütle ve ya bal ile yenir.

KEÇİ BOYNUZU: 1 su bardağı suya, 10gr parçalanmış meyve konur, 10 dk kaynatılır, günde 3 yada 5 bardak yemek arala rında içilmeye devam edilir.

Keçi boynuzu toz halinde günde 3 defa 2 yada 5gr içilmeye devam edilir.

ÇÖREKOTU TOHUMU: Çöre yada kotu hafif kavrulur, toz haline ge tirilir, günde 3 defa 1 çay kaşığı 1 miktar bal ile ağızda emilerek yu tulur.

ÇÖREKOTU: Çörekotu toz hali ne getirilip, 4gr bal ve sıcak su ile şerbet yapılıp içilmeye devam edilir.

KİMYON: Kimyon su ve sirke ile kaynatılıp içilmeye devam edilir

1 su bardağı kaynar suya, 4 yada 10gr kimyon konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Kimyon toz halinde günde 3 yada 5 defa 0,5 yada 1gr içilmeye devam edilir.

KARANFİL: 1 su bardağı kaynar su ya, 4 yada 10gr karanfil konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

Karanfil toz halinde günde 3 yada 4 defa 0,1 yada 0,5gr içilmeye devam edilir.Karanfil, sütle kay natılır, bal ile tatlandırılıp içilmeye devam edilir.

ALTIN BAŞAK OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr çiçekli bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

MAHLEP: Mahlep toz haline ge tirilir, bal ile macun yapılıp yenir. Günde 1 kaşık mahlep azar azar yenir.

FARFARA OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 6 yada 10gr yaprak konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak ye­mekler arasında içilmeye devam edilir. 1 su bardağı kaynar suya, 5gr çiçek konur, 10 dk bekletilip, günde birkaç kaşık içilmeye devam edilir.

TERMİYE: Termiye kavrulur, toz haline getirilip, 4gr bal ve sıcak su ile şerbet yapılıp içilmeye devam edilir.

CEVİZ YAPRAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr taze veya kuru yap rak veya cevizin dış kabuğundan konur, 10 dk bekletilip, günde 2 bardak azar azar içilmeye devam edilir.

SİNİR OTU YAPRAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 10,20gr taze veya kuru yaprak konur, 10 dk bekle tilir, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Aynı miktar 5 yada 10 dk kaynatılarak da kullanılabilir.

ÇUHA ÇİÇEĞİ KÖKÜ: 1 su bardağı suya, 4 yada 6gr ince kıyılmış kök, yaprak veya çiçek konur, 5 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilmeye devam edilir. Çuha çiçeği toz haline getirilip, 15gr aynı miktar kitre ile içilmeye devam edilir.

LAHANA: Lahana kaynatılır, su yundan günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Veya lahananın suyu sıkılır, gün de 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Lahana yaprakları sıkılır, elde edilen su yarıya ininceye kadar kaynatılır, şeker ilave edilir. Reçel haline getirilip, günde 2 yada 3 kaşık bir miktar günlükle yenir. Kırmızı lahana sıkılır, suyu alınmalıdır, ağırlığı kadar bal konur, kaynatı lıp günde 2 yada 3 fincan sıcak olarak içilmeye devam edilir.

ÜZERLİK TOHUMU: 1 su bardağı kaynar suya, 4 yada 10gr tohum ko nur, 10 dk bekletilip, günde 2 de fa 1 su bardağı içilmeye devam edilir.

UDİHİNDİ: Udihindi kaynatılır, buharı teneffüs edilir. (Baştaki balgamı çıkarmak için) Udihindi yakılarak dumanı teneffüs edilir.

BAYIR TURPU: Bayır turpu ren delenir, üzerine şeker konulur, 1 gece bekletilip, meydana gelen su dan günde 3 defa 1 kaşık içilmeye devam edilir. Veya turp suyu bal ile tatlandırılıp içilmeye devam edilir. (Tercihan yatmadan evvel içilmelidir).

1 kaşık bayır turpu suyu 1 kaşık bal ile yenir.

ÇÖVEN KÖKÜ: 1 su bardağı kaynar suya, 2gr kök konur, 10 dk bekletilip, günde 20 yada 100gr içilmeye devam edilir.

HODAN-SIĞIR DİLİ: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 3 yada 4 bardak içilmeye devam edilir.

KESTANE YAPRAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr kestane yaprağı veya dikenli dış kabuğu konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

ALIÇ: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr çiçek yada yaprak konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

1 su bardağı kaynar suya, 20gr ezilmiş meyve konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak ve daha fazlası içilebilir.

YER SARIMSAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 1 tatlı kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilip, yemekler esnasında 1 su bardağı içilmeye devam edilir. Taze bitki sıkılır, suyundan günde 50gr içi lir.

SU ZAMBAĞI: 1 su bardağı kaynar suya, 2 yada 10gr kök konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Kökler toz haline getirilip, 30gr bal şerbeti ile içilmeye devam edilir.

TERE TOHUMU: Tere tohumu su ve bal ile kaynatılıp içilmeye devam edilir.

Taze bitki sıkılır, suyundan günde 1 su bardağı içilmeye devam edilir.

Tere tohumundan toz halinde günde 3gr şeker veya bal ile yeni lir.

ŞAHTERE OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir.

ŞEYTAN TERSİ: Günde 0,5 yada 1gr hap halinde veya güllaç içinde alınmalıdır.

KARAMUK DİKENİ: Karamuk meyveleri yenir, çay gibi kaynatılıp içilmeye devam edilir. Yaprakları da aynı maksatla kullanılır.

TURP: Turp sıkılır, suyundan günde 2 çay bardağı içilmeye devam edilir.

TUZ: 1 su bardağı ılık suya, biraz çokça tuz konulup eritilir, bu nunla gargara yapılır. Boğazdaki yapışık balgamı giderir (denen miştir).

bal ile bir miktar tuz yenir.

AYRIK KÖKÜ: 1 su bardağı suya, 4 yada 10gr kök konur, 10 dk kaynatılır, günde 2 yada 3 bardak 5gr mesteki sakızı ile içilmeye devam edilir.

ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ (AYI GÜLÜ): Şakayık çiçeği ağızda çiğnenirse baştaki balgamı söktürür.

TAŞ ANASONU: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr kök konur, 10 dk bekletilip, 1 günde birkaç defada tüketilir. bal ile içilmeye devam edilirse yapışkan balgamı da çıkarır. KARANFİL:

SARIMSAK: 1 su bardağı süt içerisi ne 1 baş sarımsak konur, kaynatılıp süzülür, sütü sıcak olarak ya tarken yudum yudum içilmeye devam edilir. Bir kaç gün devam edilir.

2 bardak suya, 25gr ezilmiş sarımsak, 10gr kekik konur, 1 bar dak kalıncaya kadar kaynatılıp süzülür, günde 4 defa 1 kaşık içi lir. Veya bir miktar su ile de içile bilir. Çocuklara 1 çay kaşığı su ile karıştırılıp içilmeye devam edilir.

: 1 su bardağı kaynar suya, 2gr bir miktar geven zamkı, bir miktar çay konulur, 10 dk bekletilip, ılık olarak içilmeye devam edilir.

MELEK OTU KÖKÜ: 1 su bardağı kaynar suya, 10 yada 20gr ince kıyılmış kök konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Melek otu kökü toz haline getiri lir, günde 3 defa 0,5 yada 1gr içilmeye devam edilir. 200gr melek otu kökü toz haline getirilip, 200gr kimyonla karıştı rılır, günde 1 kaşık içilmeye devam edilir.

ZAMBAK SOĞANI: 1 su bardağı kaynar suya, 4gr taze soğan ko nur, 10 dk bekletilip, günde 1 su bardağı içilmeye devam edilir.

ŞEKER: Şeker yenildiğinde bal gamı giderir.

SİNAMEKİ: 1 su bardağı suya, 3gr sinameki, 3gr anason konur, 5 dk kaynatılıp tatlandırılıp, sabah aç karna, gece yatarken ılık olarak içilmeye devam edilir.

SERÇE DİLİ: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilmeye devam edilir.

İPEKA KÖKÜ: İpeka kökü toz haline getirilip, günde 0,05 yada 0,30gr içilmeye devam edilir.

BESBAYE KÖKÜ: 1 su bardağı suya, 4 yada 6gr kök konur, 10 dk kaynatılır, 5 yada 10 dk bekletilip, bal ile tatlandırılıp, günde 1 su bardağı içilmeye devam edilir.

AYI KULAĞI: 15gr tohumu toz haline getirilip içilmeye devam edilir.

YABANİ : Yabani tohumları toz haline getirilip, bal ve sirke ile karıştırılıp içilmeye devam edilir.

Tohumlar kaynatılır, bal ve sirke ile karıştırılıp içilmeye devam edilir. SÜLÜK OTU: Sülük otu kaynatılır, suyu ile gargara yapılır, (baştaki balgamı alır).

MORBAŞ SOĞANI: Morbaş soğanı toz haline getirilip, günde 12gr içilmeye devam edilir.

BOYNUZLU GELİNCİK: 1 bar dak kaynar suya, 2gr bitki konur, 10 dk bekletilip, birkaç defada tüketilir.

GÜLSUYU: Gül suyuna ekmek ıslatılıp yenir.

Gül kurutulur, toz haline getirilip, enfiye gibi buruna çekilir

YAVŞAN OTU: 1 su bardağı kaynar suya, 1 tatlı kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 3 yada 4 bardak içilmeye devam edilir.

Taze bitki sıkılır, suyundan günde 40 yada 60gr içilmeye devam edilir.

ABDES BOZAN OTU KÖKÜ: 1 su bardağı kaynar suya, 10gr dal ve ya gövde kabuğu, kökü veya bitki konur, 10 dk bekletilip içilmeye devam edilir. SOĞAN: Soğan kuyruk yağında kızartılır, gece göğsün üstüne bağlanır.

HURMA: Sabahları aç karna hurma yenir. Bir müddet devam edilir.

KEKİK: 5gr kekik, 5gr sirke az miktarda tuz beraber içilmeye devam edilir.
MERSİN MEYVESİ: 1 su bardağı kaynar suya, 4 yada 6gr meyve konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bar dak içilmeye devam edilir.

YARPUZ (FİLİSKİN): 1 su bardağı kaynar suya, 8 yada 10gr bitki konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bar dak içilmeye devam edilir. Yarpuz yağından günde 2 yada 10 damla şekerle almır

IHLAMUR: 1 su bardağı kaynar su ya, 2gr ıhlamur konur, 10 dk bekletilip, günde 2 yada 3 bardak içilmeye devam edilir. Ihlamur toz haline getirilip, gün de 3 yada 5 defa 1 yada 4gr içilmeye devam edilir.

Yorumlar

Isim - Soyisim
E-posta Adresiniz (yayınlanmayacak)
Web Siteniz (varsa)
Yorumunuz

Yasal Uyarı

Bu sitede yer alan tüm içerik bilgilendirme amaçlı olup, internet üzerinde bulunan makalelerin derlenmesinden oluşmuştur.. bitkiseldestek.com sitesi hastalık teşhis ve tedavi hizmetleri vermemektedir. Herhangi bir sağlık probleminiz olması durumunda ilgili doktorlar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp