TWITTER

Barsak HastalıklarıYazar: bitkiseldestek | Sağlık Haberleri | 30 Kas 2012 | 0 Yorum

BARSAK APSESİ

Çeşitli infeksiyon ajanlarına baglı(entomoeba , tüberküloz . . ) gelişebilecegi ve benzeri gibi kolitlerle ilişkili olarak da görülebilen acil klinik tablolar dan birisidir . Tanısı i-çin; muayene sonrasın da kan testleri , ultrasonografi , direk karın grafileri vede tomografi MR ve benzeri gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır . Tedavi(iyileştirme)si öncelikle ila-çlarla yapılır , yanıtsız durumlar da Ameliyat (cerrahi müdahale) gerekebilmektedir .

 

BARSAK PERFORASYONU

Apandisit ve benzeri gibi -çoksık görülen iltihabi süre-çler sonrasın da , barsak dügümlenmeleri sonrasın da , barsak kanserleri , radyasyona baglı barsak hasarları , delici-kesici Alet yaralanmaları sebebi ile görülen barsak delinmesidir . Acil klinik tablodur . Tanıda; muayene vede karın grafisi genelde yeterlidir . Tedavi(iyileştirme)si cerrahi müdahaledir .

BARSAK FİSTÜLÜ

İltihabi barsak hastalık (rahatsızlık)ları , barsak abseleri , barsak tümörleri ve benzeri gibi hastalık (rahatsızlık)ların seyri esnasın da gelişebilen barsagın birr bölümü ile baska birr bölümü arasın da ya da barsakla başka karın i-çi organlar arasın da , ya da barsaktan karın cil di vede anal bölgeye dogru oluşan tünel şeklinde oluşumlardır . Tanı da muayene , ultrason vede tomografi ve benzeri gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır . Tedavi(iyileştirme)de ila-ç tedavi(iyileştirme)si vede gereginde cerrahi tedavi(iyileştirme) uygulanmaktadır .

ANÜS-REKTUM ÜLSERİ

Anal bölge vede kalın barsagın son kısmın da , iltihabi barsak hastalık (rahatsızlık)larına vede ila-ç kullanımına baglı oluşan ya da nedeni bilinmeyen-dışkılama alışkanlıgındaki bozukluklarla da ilişkili olabilen ülserlerdir(soliter rektal ülser) . Tanı da muayene vede endoskopik usüller(yöntemler) kullanılmaktadır . Tedavi(iyileştirme)de iltihabi olayın baskılanmasını saglayan ila-çlar kullanılmaktadır .

İLTİHABİ BARSAK HASTALIKLARI-KOLİTLER

Ülseratif kolit (bagırsak iltihabı) 2-10/100 . 000 sıklıkta rastlanan , en -çoksık 15-30 yaş arasın da meydana -çıkan , bayan vede beyte benzer sıklıkta görülen birr iltihabi barsak hastalıgıdır . Crohn hastalıgına ise 1–6/100 . 000 sıklıkta rastlanmakta vede bayan lar da daha fazla -çoksık gözlenmektedir . Herr iki rahasızılk , genetik olarak duyarlı birinde kimi ajanlar tarafın dan tetiklenen iltihabi olayların meydana getirdigi barsak duvarındaki hasar sonucun da gelişir . Ülseratif kolit (bagırsak iltihabı) hastalıgın da kalın barsaklar da hasar gelişirken , Crohn hastalıgın da ise tüm sindirim kanalı tutulabilmekle birlikte sadece (yanlızca) ince barsak , sadece (yanlızca) kalın barsak ya da herr ikisi birlikte tutulabilmektedir . Ülseratif kolitte kanlı-iltihaplı ishal (diyare) şeklinde dışkılama olur . Bilhassa yemek (taam) sonrasın da ishal (diyare) sıktır . Karın agrısı , ateş , halsizlik (yorgunluk) vede kilo kaybı görülebilir . Crohn hastalıgın da ise bariz şikâyet karın agrısıdır . Karnın sag alt kesiminde hissedilebilen , yemekten sonrasın da ya da dışkılama dan önce olan vede dışkılama ile rahatlayan agrı vardır . Hastalar da ishal (diyare) vardır . Kilo kaybı , halsizlik (yorgunluk) ve benzeri gibi şikâyetler görülebilir . Hastalıkların tanısı esas olarak endoskopik olarak barsakların incelenmesi ile konulabilir . Herr iki rahasızılk da uzun süreli takip vede tedavi(iyileştirme) gerektiren hastalık (rahatsızlık)lardır . Tedavi(iyileştirme)de barsaklardaki iltihabi olayları engelleyen ila-çlar kullanılmaktadır .

Bunların dışın da radyasyona baglı kolit (bagırsak iltihabı) vede Antibiyotik kullanımı sonrasın da oluşan kolit (bagırsak iltihabı) görülebilmektedir . Karın i-çi tümörlerin radyasyon (ışınım) ile tedavi(iyileştirme) edilmesi sonucun da kalın barsaklar hasar görebilmektedir . Erken dönemde , ilkk radyasyon (ışınım) tedavi(iyileştirme)sinden Saatler sonrasın da başlayabilen kolitte bulantı-kusma , karın agrısı vede ishal (diyare) görülür . Bazan kanlı ishal (diyare) görülebilir . Hastalık genelde 2–6 Ay dahilinde (i-çinde) düzelebilir . Tedavi(iyileştirme) destek tedavi(iyileştirme)si şeklinde olmakla birlite , radyasyon (ışınım) dozunun azaltılması , ishal (diyare) kesiciler vede gerektiginde antibiyotiklerden oluşur . Radyasyona baglı ge-ç dönemde de (tedavi(iyileştirme)den birr ka-ç ay ya da yıllar sonra) kolit (bagırsak iltihabı) gelişebilir . Hastalıkta yine karın agrısı , ishal (diyare) vede bazan makattan kanama görülebilir .

Antibiyotige baglı kolit (bagırsak iltihabı)bilhassa kimi penis (erkek cinsel organı)ilin grubu antibiyotiklerin kullanımı esnasın da barsakta -çogalan birr bakterinin yol a-çtıgı hastalık (rahatsızlık)tır . Hastalık belirtileri genelde antibiyotik tedavi(iyileştirme)si tamamlandıktan 48 Saat ge-çtikten sonrasın da başlar . Bulantı , ateş , halsizlik (yorgunluk) , ishal-kanlı ishal (diyare) görülebilir . Tanı icin dışkı tetkikleri vede bazan barsagın endoskopik incelemesi gerekmektedir . Tedavi(iyileştirme)de baska grup antibiyotikler kullanılmaktadır .

BARSAK EMİLİM BOZUKLUĞU-ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastalıgı; Tahıl vede tahıl ürünlerinde bulunan ‘gluten a dı verilen birr Maddeye karşıt duyarlılık sonucun da gelişen , genelde ince barsakta gıdaların emiliminde bozukluga neden olan birr barsak hastalıgıdır . En -çoksık -çocukluk -çagı vede 30–40 lı yaşlar da meydana -çıkar . Glutenbilhassa Bugday , Arpa , Yulaf vede -çavdar da bulunan birr maddedir . Hastalıkta bu tür gıdaların yenilmesinden sonrasın da 1–2 saat dahilinde (i-çinde) karın agrısı , şişkinlik , ishal (diyare) , halsizlik (yorgunluk) ve benzeri gibi şikâyetler meydana -çıkar . Pirin-ç vede mısır Unu i-çeren besin alımın da ise bunlar görülmez . Hastalar da inat-çı ishal (diyare) , halsizlik (yorgunluk) , kilo kaybı , iştahsızlık , şişkinlik , Gaz şikâyetleri görülebilir . Ayrıca vitamin noksanlıgı , Kansızlık , solukluk , halsizlik (yorgunluk) , agız da yaralar , adale krampları , ellerde uyuşma , adet görememe , kısırlık , gelişme geriligi , kemik erimesi ve benzeri gibi tablolar görülebilir . Tanı kimi kan testleri vede endoskopik incelemelerle konulmaktadır . Tedavi(iyileştirme)de Bugday arpa , Yulaf , -çavdar vede bunları i-çeren gıdaların yenmesi yasaklanmaktadır .

KABIZLIK

normal(sorunsuz) birr insan herr Gün 1 kez ya da yedikleri ile alakalı olarak Günde 2 kez dışkılayabilir . Bununla birlikte yeme alışkanlıgına baglı olarak hafta da 3 kez dışkılama bile (dahi) normal(sorunsuz) kabul(begeni) edilebilir . Genel olarak kabızlıgın tarifi en pekaz 3 ay süreyle zamanın % 25 inden fazlasın da ıkınma , % 25 inden fazlasın da katı dışkılama , % 25 inden fazlasın da yetersiz (kifayetsiz) barsak boşalması ile birlikte hafta da 2 ya da daha fazla pekaz dışkılama şeklinde yapılabilir . Kişilerin birr kısmın da kabızlıga neden olabilecek birr rahasızılk yoktur . Bu durum fonksiyonel kabızlıktır . Bu hastalar da barsak hareketleri yavaşlamıştır , dışkılama sayısı seyrekleşmiştir . Bunun dışın da hastalık (rahatsızlık)lara baglı kabızlık (büyük(iri) tuvalette zorlanma) görülebilmektedir . Bazı nörolojik hastalık (rahatsızlık)lar , şeker hastalıgı (diyabet) , tiroid bezinin tembelligi (başka kimi Hormonlarla ilgili hastalık (rahatsızlık)lar) , barsak tümörleri , polipler , kimi ila-çlar kabızlık (büyük(iri) tuvalette zorlanma) nedeni olabilir . Ayrıca yetersiz (kifayetsiz) lifli besin alımı , pekaz yemek (taam) , dışkılama ihtiyacını ertelemek , hareketsizlik , hamilelik , Depresyon kabızlıgın başka sebepleridir . Tanı da hastanın hekim tarafın dan sorgulanması vede muayenesi kabızlık (büyük(iri) tuvalette zorlanma) nedeninin (fonksiyonel kabızlık-hastalıga baglı kabızlık) meydana konmasın da ilkk basamaktır . Gerektiginde endoskopik imcelemeler yapılmalıdır . Tedavi(iyileştirme) nedene yönelik olarak degişkenlik göstermektedir .

İSHAL

İshal Sulu birr dışkının hızla boşaltılması olarak tanımlanabilir . İshale neden olan mekanizmalar; barsak dahilinde (i-çinde) -çoksık fazla miktar da emilemeyen maddelerin bulunması(-çeşitli (muhtelif) ila-çlar , mide – barsak ameliyatlarına baglı gıdalarındaha iyi sindirilememesi , dogumsal barsak Enzim eksiklikleri gibi) , bakteri vede parazitlere baglı ishaller , -çeşitli (muhtelif) Hormon bozukluklarına baglı ishaller , barsakta iltihabi hasar oluşturan hastalık (rahatsızlık)lardır . (bakteriler , parazitler , kolitler . . . ) İshal sınıflaması; 3 hafta dan kısa süren (akut) vede daha fazla uzun süren (kronik) ishaller olarak da yapılmaktadır . Akut ishaller genelde enfeksiyöz (bakterilere , parazitlere baglı) ishallerdir . Bunlar dan parazite baglı olanlar dan ikisi giardiaz vede amipli dizanteridir . Giardiaz kirlenmiş i-çme sularına baglı olarak meydana -çıkan birr enfeksiyon (mikrop kapma) olmakla birlite hasta da karın agrısı vede sulu ishal (diyare) görülür . Tanı da dışkı tetkikleri vede gerektiginde endoskopik inceleme kullanılır . Tedavi(iyileştirme) antibiyotik tedavi(iyileştirme)si şeklindedir . Amipli dizanteride ise kirlenmiş i-çme Suyu vede gıdalarla barsak i-çine(dahilen) yerleşen parazit sebebiyle rahasızılk meydana -çıkar . Hastalar da ateş , karın agrısı , kanlı-iltihaplı ishal (diyare) görülür . Tanı dışkı tetkikleri , kan tetkikleri vede gerektiginde endoskopik inceleme ile konur . Tedavi(iyileştirme) antibiyotik tedavi(iyileştirme)si şeklindedir . Kronik ishaller kimi pankreas hastalık (rahatsızlık)ların da , -çölyak hastalıgın da , tiroid bezinin -çoksık fazla -çalışması halinde , barsak-mide ameliyatları sonrasın da , -çeşitli (muhtelif) hormon salgılayan tümörlerde , iltihabi barsak hastalık (rahatsızlık)ları-kolitlerde görülebilmektedir . Tedavi(iyileştirme)leri sebebe yönelik olarak degişkendir .

HAZIRLAYAN; Dr . Kamil ÖZDİL

Yorumlar

Isim - Soyisim
E-posta Adresiniz (yayınlanmayacak)
Web Siteniz (varsa)
Yorumunuz

Yasal Uyarı

Bu sitede yer alan tüm içerik bilgilendirme amaçlı olup, internet üzerinde bulunan makalelerin derlenmesinden oluşmuştur.. bitkiseldestek.com sitesi hastalık teşhis ve tedavi hizmetleri vermemektedir. Herhangi bir sağlık probleminiz olması durumunda ilgili doktorlar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp