TWITTER

PATOLOJI TEST SORULARIYazar: bitkiseldestek | Sağlık Haberleri | 30 Kas 2012 | 0 Yorum

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU
AĞIZ vede DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI PATOLOJİ DERSİ KARMA TEST SORULARI

1-Aşagıdakilerden hangisi hücrelere vede dokulara zarar vererek enformasyon yapabilen -çeşitli (muhtelif) fiziksel (fiziki) etkenlerdendir ?
a) Ultraviyole ışınları b) asidler c)böcek zehri d)alkaliler

2- hücrelerin vede Maddelerin doku i-çine(dahilen) girip yayılmasına ……………… denir ?

3-alttaki iltihapların hangisinde serum damar dışarısına -çıkar ?
a) Lökositli enformasyon b)seröz enformasyon c)fibrinli enformasyon d)febrisli iltihap

4-alttaki iltihapların hagisinde iltihabın daha fazla gü-çlü olmasın dan dolayı kanın plazması damar dışarısına -çıkar ?
a)fibrinli enformasyon b)seröz enformasyon c)lökositli enformasyon d)febrisli iltihap

5-aşagıdakilerden hangisi enformasyon esnasın da oluşan kimi maddeler , beyindeki ısı merkezini uyararak vucut ısısının meydana gelmesinin neticesinde meydana -çıkar (oluşur) ?
a)seröz b)kırmızılık c)febris d)sıcaklık

6-aşagıdakilerden hangisi akut iltihabın belirtilerinden degildir ?
a)fonksiyon bozuklugu b)agrı c)şişlik d)damar sertligi

7-alttaki hastalık (rahatsızlık)lar dan hangisi eksüdat boldur ?
a)burun nezlesi b)felc c)kolera d)-çocukar da yaz ishali

8-aşagıdakilerden hangisinin iltihabın vucu dun dogal(natural) boşlıklarına dolmasıyla olan birr rahasızılk degildir ?
a)plevra b)frontal sinüsler c)maksiler sinüsler d)erizipel

9-aşagıdakilerden hangisi ülserin koplikasiyonların dan degildir ?
a)kanama b)ateş c)delinme d)darlık

10-aşagıdakilerden hangisi ilthabı degiştiren etkenlerden degildir ?

a)güneş ışınları b) Hormonlar c)vitaminler d) gama ışınları

11-aşagıdakilerden hangisi vucudumuzun yabancı saydıgı vede -çevresinde enformasyon oluşturdugu eksojen cisimlerdendir ?
a)keratin b)kıllar c)parazitler d)sekester

12-alttaki yaralar dan hangisinin kesik yerini doldurmak icin bol granülasyon dokusu ile yara ive di iyileşir vede yerinde ince birr iz kalır ?

a)birincil yaralar b)ikincil yara c)ü-çüncül yara d)dördüncül yara

13-aşagıdakilerden hangisi doku i-çi lökositli iltihaptır ?
a)sekester b)flegmon c)fistül d)empiyem

14-aşagıdakilerden hangisi maling tümürüdür ?
a)osteosarkom b)osteokondrom c)osteom d)osteoid osteoma

15-aşagıdakilerden hangisi vucu dun her hangi birr yerindeki hücrelerin düzenliginin dışarısına -çıkarak düzensiz birr şekilde -çogalırlar ?
a)enformasyon b)ülser (yara) c)tümör d)iskemi

16-alttaki tümörlerden hangisi kapsüllü degildir ?
a)lipom b)adenokarsinom c)osteom d)kondromiksoid fibroma

17-aşagıdakilerden hangisidaha iyi huylu kas (adele) dokusu tümörüdür ?
a)miyosarkom b)Miyom c)fibrosarkom d)fibrom

18-aşagıdakilerden hangisi metastaz yolların dan degildir ?
a)kan yolu b)lenf yolu c)implantasyon d)infeksiyonel

19-aşagı da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
a)iyi huylu tümörler sonra dan kanserleşmesi -çoksık -çok olur
b)kanserle birlikte sekonder amiloidoz görülebilir c)kanserlerin vucut üstünde yıpratıcı etsi vardır d)tümör kitlesi estetigi bozabilir

20-aşagıdakilerden hangisi Kanser tedavi(iyileştirme)sine dahil edilemez ?
a)radyoterapi b)Kemoterapi c)fizyoterapi d)immunoterapi

21-aşagıdakilerden hangisi spinal katman (tabaka) hücreleri arasın da görülen tek hücre keratinleşmesidir ?
a)hiperkeratoz b)parakeratoz c)papillomatoz d)diskeratoz

22-alttaki vucüd bölgelerinin hangisinde papillom görülmesi digerlerine göre daha fazla agırlıklıdır ?
a)agız mukozası b)göz mukozası c)burun mukozası d)kulah zarı

23-alttaki kislerin hangisi daha fazla fazla erişkin gen-çlerde bulunur ?
a)dentigeröz kist b)median kist c)nasopalatin kist d)anevrizmal kemik kist

24-alttaki kistlerden hangisi -çene kemiginde bulunur ?
a)dermoid kist b)rekan basıncı (tansiyon) kistler c)residual kistler d)hidatik kist

25-alttaki kistlerden hangisi yumuşak doklardaki gelişim (gelişme) kistidir ?
a)dentigeröz kist b)dermoid kist c)primordial kist d)lateral foliküler kist

26-alttaki kistlerden hangisi kaynagını miden alır ?
a)gelişim (gelişme) kistleri b)radiküler kistler c)kistik tümörler d)globulomaksiller kist

27-periodental membranın letaral kısmındaki iltihaba baglı olarak maydana gelen kist aşagıdakilerden hangisidir ?
a)lateral radüküler kist b)radüküler kist c)apikal radüküler kist d)residüal kist

28-alttaki kistlerden hangisi sert damagın orta vede arka bölümünde bulunur ?
a)median alveoler kist b)median mandibular kist c)median palatal kist d)nasolabial kist

29-alttaki tümörlerin hangisinin tedavi(iyileştirme)sinde cerrahi eksizyon yapılır amma residiv yapılmaz ?

a)konjonital epulis b)granüllü hücreli myoblastoma
c)alveoler soft-part sarcoma d)dev hücreli reparatif granulom

30-aşagıdakilerden hangisi damar kısmı digerlerinden daha fazla fazladır ?

a)granuloma gravidarum b)iltihapsal fibröz hiperplazi
c)iritasyon fibromu d)granuloma pyogenicum

31-bir kanserden ayrılan hücrelerin başka yollarla yayılarak baska yerlere gitmeleri neticesinde (new) yeni tümör kitlelerin oluşmasına …………… . . denir .

32-bir Canlının organizma(canlı)ların da dokularının sonra dan hacimlerinin kü-çülmesi ne denir ?
a)hipertrofi b)hiperplazi c)atrofi d)hipoplazi

PATOLİ TESTİN CEVAP ANAHTARI

1-A 2-İNFİLTRASYON 3-C
4-A 5-C 6-D 7-A 8-D 9-B 10-D 11-C 12-A 13-B 14-A 15-C 16-B 17-B 18-D 19-A
20-C
21-D
22-A
23-A
24-C
25-B
26-D
27-A
28-C
29-B
30-D
31-METASTAZ
32-C

Yorumlar

Isim - Soyisim
E-posta Adresiniz (yayınlanmayacak)
Web Siteniz (varsa)
Yorumunuz

Yasal Uyarı

Bu sitede yer alan tüm içerik bilgilendirme amaçlı olup, internet üzerinde bulunan makalelerin derlenmesinden oluşmuştur.. bitkiseldestek.com sitesi hastalık teşhis ve tedavi hizmetleri vermemektedir. Herhangi bir sağlık probleminiz olması durumunda ilgili doktorlar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp