TWITTER

Troid bezi hasatalıklarıYazar: bitkiseldestek | Sağlık Haberleri | 04 Oca 2013 | 0 Yorum

Tiroid bezi boynun ön kısmına yerleşik ,  sağ vede  sol kanattan oluşan ,  isthmus a dı verilen ince birr köprü ile bu kanatların birbirine bağlandığı ,  kelebek şeklinde birr organdır .  Görevi; tiroid hormonlarını üretip ,  bedenin ısı vede  metabolizma(hücre içi faaliyet) dengesini sağlamaktır .  Tiroid hastalık (rahatsızlık)ları ,  ülkemiz icin özel önem taşımaktadır .  Çünki Türkiye ,  tiroid hastalık (rahatsızlık)larının yaygın görüldüğü ülkelerden biridir .  Guatr ,  tiroid bezinin herr türden büyümesine verilen umumi (genel) isimdir .  Kadınlar da daha aşırı çoksık görülür .  Değişik Guatr tipleri vardır: Bezin şekline göre sınıflandırıldığında; 1) Genel büyüme 2) Nodüler dediğimiz yumru ve benzeri gibi ,  toprak ve benzeri gibi büyüme( nodüler Guatr) 3) Genel vede  yumru ve benzeri gibi büyümenin birara da oluşu (diffüz ,  Nodüler Guatr) Tiroid bezinin hormon salgılanmasındaki değişmeler de rahasızılk sebep i olabilir .  Bezin salgıladığı hormon miktarına göre kabaca 3 durum söz konusudur .  1) Hipertiroidi: Çoksık hormon üretip ,  kana çoksık hormon salınması 2) Hipotiroidi: Az hormon üretip ,  kana pekaz hormon salgılanması 3) Ötiroidi: Üretilip ,  salınan hormon miktarının normal(sorunsuz) oluşu .  Hipertiroi di hangi yakınmalara sebep olur ?  Çarpıntı ,  ritim bozukluğu ,  İştahındaha iyi olmasına rağmen bariz kilo kaybı ,  Sıcak ortama tahammülsüzlük Sinirlilik ,  uykusuzluk ,  halsizlik (yorgunluk) ,  yorgunluk ,  Terleme vede  bazan bütün vücutta titreme ,  Saçların ince yumuşak olması ,  Huzursuzluk ,  coşku ,  telaş ,  Kadınlar da adet bozukluğu Erkeklerde cinsel(cinsi) gücün azalması ,  Canlı bakış vede  göz şeklinde değişiklikler .  Hipotiroi di Hangi Yakınmalara Sebep  olur ?  Sarımsı ,  soluk ,  ödemli birr görünüm ,  Halsizlik ,  yorgunluk ,  İştahsızlığa rağmen kilo artışı ,  Sıcak ortamları sevme ,  Deride kuruluk ,  kalınlaşma ,  Uykuya meyil ,  depresyon (depresif ataklar) ,  Konsantrasyon bozukluğu ,  unutkanlık Terlemenin azalması ,  Saç dökülmesi(özellikle genetik saç kaybı) ,  kalın-kuru saç Kaşların dış kısmın da dökülme Yüzde göz çevresinde şişlik Dizden aşağı bölgede deride basmakla çukur bırakmayan şişlik ,  Kabızlık (büyük(iri) tuvalette zorlanma) ,  Kadınlar da adet bozuklukları ,  Erkeklerde cinsel(cinsi) güç (kuvvet) azalması ,  Kolay(Basit) Guatr ( Ötiroid hal) Hangi Yakınmalara Sebep  Olur ?  Eğer büyüklüğü sebebi ile nefes ve/ya  da yemek (taam) borusuna baskı yapmıyorsa ,  hiiç birr yakınmaya sebep  olmaz . Büyüklük varsa bireyin görüntüsünü bozabilir .  Hipertiroi di Tedavi(iyileştirme)si Nasıldır ?  1)İlaç Tedavi(iyileştirme)si: Tiroid hormon yapımını baskılayan vede  bunların salgılanıp kana verilmesini engelleyen ilaçlarla yapılan tedavi(iyileştirme)dir . Tedavi(iyileştirme) ,  uzun süreli olmalı , 1 . 5-2 yıla kadarr hekim kontrolünde uzatılmalıdır . Buna rağmen nüks olasılığı vardır .  2)Cerrahi Tedavi(iyileştirme): Tiroid bezinin birr bölümünün cerrahi ollaraak çıkarılmasıdır .  Ameliyat (cerrahi müdahale) sırasın da çoksık yakın komşuluğun da bulunan kalsiyum metabolizması ile ilgili paraGuatr(tiroid) bezlerinin alınması ,  ameliyattan hemen (çabucak) sonrasın da kasılmalar ile kendini belli eder;ses teli sinirinin kesilmesi ,  ses kısıklığı yapar .  Bu ve benzeri gibi komplikasyonlar olabilirse de , daha iyi merkezlerde vede  tecrübeli ellerde yapılan ameliyatlar da bu tür durumlar hemen (çabucak) hemen (çabucak) hiiç görülmemektedir . Hipertiroid hasta ,  tiroid hormonları ilaç tedavi(iyileştirme)siyle normale getirilmeden ameliyata alınmamalıdır .  3)Radyoeylemsel iyot tedavi(iyileştirme)si: 20 yaşın dan itibaren bütün hastalara güvenle verilebilmektedir .  Radyoeylemsel madde ,  ilgili merkezlerde su dahilinde (içinde) ya  da birr kapsüle konarak hastaya içirilmektedir . Tedavi(iyileştirme)den hemen (çabucak) sonrasın da çok nadiren boyun bölgesinde ağrı ,  şikayetlerde alevlenme olabilmektedir . Kişiye her hangi birr zararı yoktur .  Bu tedavi(iyileştirme)yi aldıktan hemen (çabucak) sonrasın da birr kaç gün süreyle gebe bayan lar vede  küçük(ufak) çocuklara yaklaşılmaması  ,  bol su içilip ,  bol tuvalete çıkması önerilir .  Hipotiroi di Tedavi(iyileştirme)si Nasıldır ?  Ağız yoluyla L-Tiroksin (Troid hormonu) içeren ilaçlar hekimin öngördüğü doz da kullanılmalıdır . Kontroller ,  öngörülen aralıklarla yapılmalıdır .  Bu ilaçlar hekim önerisi ile kullanılmalı ,  en ideal doz hekimler tarafın dan belirlenmelidir .  Yaşlı vede  kalp hastalığı olanlarda; ilaca küçük(ufak) doz da başlanıp  ,  yavaşça artırılıp ,  idame dozuna geçilir .  Tedavi(iyileştirme) ömür boyudur .  Aksi ,  hekim tarafın dan belirtilmedikçe ilaç kesilmemelidir .  Kolay(Basit) Guatr Tedavi(iyileştirme)si Nasıldır ?  Nefes borusu ya  da yemek (taam) borusuna baskı yapacak kadarr büyük(iri) değilse ,  estetik açı dan mühim birr mesele yaratmıyorsa ,  tedavi(iyileştirme)si ilaçla yapılmalıdır .  Bu ilaçlar hekim önerisi ile kullanılmalı ,  en ideal doz hekimler tarafın dan belirlenmelidir .  Belli aralıklarla muayene edilip ,  gerekirse tiroid ultrasonografisi vede  kan dan bakılan TSH hormonu düzeyi ile ,  tiroid bezinde küçülme olmakla birlite olmadığı vede  ilacın etkinliği kontrol edilebilir .  Nodüler (Yumrulu) Guatrın önemi Ne dir? ?  Tedavi(iyileştirme)si nasıl – ne şekilde yapılır ?  Troid bezindeki nodül ,  olası durum dan çoksık hormon üretiyor olabilir .  Hastanın durumuna göre ,  radyoeylemsel iyot ,  ya  da cerrahi tedavi(iyileştirme) seçilir .  Nodül ,  nefes borusu ya  da yemek (taam) borusuna baskı yapabilir .  Bu durum da cerrahi tedavi(iyileştirme) seçilmelidir .  Estetik ollaraak üzücü birr görüntü verebilir .  Bu durum da hasta bilgilendirilip ,  cerrahi tedavi(iyileştirme) kararı hastaya bırakılmalıdır .  Nodülü oluşturan hücreler ,  üzücü huylu olabilirler .  İyi –üzücü huylu nodül ayrımı ,  tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) ile yapılabilmektedir .  TİİAB ,  zor olmayan güvenilir ,  yan etkisi olmayan  ,  kabul(beğeni) görmüş ,  çoksık gelişmiş ,  her hangi birr ön hazırlık gerektirmeyen ,  herr yerde yapılabilen ,   %  97-98 doğruluk oranı oluşan birr işlemdir .  Deneyimli ellerde  ,  normal(sorunsuz) enjektörle ,  tekniğine uygun (müsait) alınıp , daha iyi birr sitolog tarafın dan incelenmesi ,  doğruluk oranını artırmaktadır . İyi huylu baskı yapmayan nodüller ,  L-Tiroksin tedavi(iyileştirme)si izlenmeye alınabilir .  Kolay(Basit) Guatr Önlenebilir mi ?  Normal(sorunsuz) ,  erişkin birr insan ,  herr gün yeterince iyot almalıdır . Çocuklar da ,  gençlerde ,  gebe bayan lar da bu gereksinim biraz daha aşırı fazladır .  Gereken miktarın altın da iyot alan kişilerde ,  tiroid bezi kolayca büyümekte vede  zor olmayan Guatr(tiroid) oluşmaktadır .  İyot noksanlığı bölgesinde ,  nüfusun  %  5  ten fazlasın da zor olmayan Guatr(tiroid) görülürse ,  artık o bölgede Guatr(tiroid) ,  endemik rahasızılk (istila (salgın) hastalık (rahatsızlık)) niteliğindedir .  Dünya da halen mühim birr mesele oluşan iyot noksanlığı memleketimiz icin de mühim birr mesele oluşturmaktadır .  Yurdumuz ,  endemik Guatr(tiroid) bölgesi ollaraak sayılabilecek durumdadır . İyot yetersizliğine ,  doğal(natural) guatrojenlerin (lahana ,  turp ,  şalgam tohumu ,  Brüksel lahanası tohumu ,  soğan ,  sarımsak vb .  .  . ) vede  iz elementlerin katkıları  da eklendiğinde ,  Guatr(tiroid) oluşabilme olasılığı artabilmektedir . Yalnızca besinlerle alınan doğal(natural) guatrojenlerin tek başına Guatr(tiroid) sebep i olmaları beklenmez .  Guatr oluşma dan (tiroi di normal(sorunsuz) olmakla birlite ,  normal(sorunsuz) çalışan) çocuklar da vede  gençlerde iyot desteği yararlıdır .  TC Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ,  2000 yılın dan itibaren ülkemizdeki rafine edilmiş sofra tuzlarının iyotlanması kararını almıştır .  Bu iyot desteğinin ,  ülkemizde zor olmayan Guatr(tiroid) hastalığının sıklığını azaltması beklenmektedir .  Fakat Guatr(tiroid) oluştuktan sonrasın da alınan iyot ,  kimi nodüler Guatr(tiroid) ya  da umumi (genel) büyümüş Guatr(tiroid) vakalarının ,  çoksık çalışan forma dönüşmesine sebep  olabilir .  Bu sebep le guatrı olanların ,  doktora danışma dan iyotlu tuz kullanmaması elzemdir .  İyot sofra tuzu ollaraak  ,  kimi vitamin vede  öksürük şuruplarının dahilinde (içinde) ,  bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme yapılırken vede  anjiografi sırasın da damar dan verilen ilacın bileşiminde vede  ritim düzenleyici birr kalp ilacın da bulunur

Yorumlar

Isim - Soyisim
E-posta Adresiniz (yayınlanmayacak)
Web Siteniz (varsa)
Yorumunuz

Yasal Uyarı

Bu sitede yer alan tüm içerik bilgilendirme amaçlı olup, internet üzerinde bulunan makalelerin derlenmesinden oluşmuştur.. bitkiseldestek.com sitesi hastalık teşhis ve tedavi hizmetleri vermemektedir. Herhangi bir sağlık probleminiz olması durumunda ilgili doktorlar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp